Home / Algemeen / Niet groen, niet grijs
8 oktober, 2014

Niet groen, niet grijs

Posted in : Algemeen on by : admin

Niet groen, niet grijs

Bij duurzame energie denkt men vaak direct aan zonne- en windenergie. En terecht natuurlijk. Duurzame energie heet zo omdat de bronnen, zoals zon en wind, niet kunnen opraken. Ook drukt de productie van duurzame energie in vergelijking met conventionele bronnen veel minder zwaar op het milieu, doordat er veel minder van het broeikasgas CO2 bij vrijkomt. Toch zijn er ook energiebronnen die weliswaar CO2 uitstoten maar toch als duurzaam worden gezien.

Energie uit afval

Een relatief nieuwe manier van energie opwekken, is energie uit afval. En hoewel dit niet zo duurzaam is als zonne- en/of windenergie (er komt CO2 vrij) noemen we dit toch duurzaam. Er wordt immers toch afval geproduceerd en dit moet afgebroken worden. Door er energie mee op te wekken ontstaat er een win-win situatie; we komen van ons afval af en er wordt energie mee opgewekt die direct het net op kan.
In Nederland wordt het huis- en bedrijfsafval bij diverse Afval Verbrandings Installaties (AVI’s) omgezet in energie. Dit wordt ook wel ‘thermische recycling’ genoemd. Behalve de energie en het slinken van de afvalberg, worden ook de verbrandingsresten nuttig gebruikt. Vooral de wegenbouw heeft nog iets aan deze resten. Ruim 85% van deze verbrandingsresten wordt inmiddels nuttig ingezet.

Afvalverbrandingsinstallaties

Op dit moment staan er verschillende centrales in ons land om afval om te zetten in energie. Het gaat om twaalf afvalenergiecentrales, drie biomassa-energiecentrales en twee slibverbrandingsinstallaties. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren toenemen. Overigens liggen er in grensstreek in België nog een negen. Ook kleine initiatieven winnen aan populariteit.
Een voorbeeld hiervan is het Amsterdamse Milieu Service Nederland. Deze speler wil zo veel mogelijk afval herbruikbaar maken. Maar uiteraard is niet al ons afval her te gebruiken. Van dat niet herbruikbare afval kunnen ze dan in elk geval de energie gebruiken die ontstaat bij verbranding ervan. Zo wordt het afval eigenlijk nog toch hergebruikt. Naast stroom levert het bedrijf zo warmte aan woningen en bedrijven.